Copharma
Pharmaceutical Consulting

Usługi
Nasza firma oferuje państwu szeroki wachlarz usług związanych z rejestracją i dokumentacją produktów leczniczych. Poniżej przedstawiamy usługi przykładowe. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami.

Wersja polska - oferujemy:

   

    

     

     

      

      

      

       

       
      Przygotowanie dokumentacji do harmonizacji (dostosowanie istniejącej dokumentacji do aktualnie obowiązujących przepisów)
       
      Przygotowanie lub tłumaczenie istniejącej dokumentacji na format CTD (wersje Polska i Angielska)
       
      Przygotowanie Raportów Eksperta na temat:
      - dokumentacji chemicznej, farmaceutycznej i
        biologicznej  (2.3 CTD - Ogólne Podsumowanie
        Jakości)
      - dokumentacji toksykologiczno-farmakologicznej
        (2.4/2.6 CTD Przegląd niekliniczny/Streszczenia
        danych nieklinicznych
      - dokumentacji klinicznej
        (2.5/2.7 CTD Przegląd kliniczny/Podsumowanie
        kliniczne)
       
      Przygotowanie dokumentacji do Odnowienia Licencji Marketingowej
       
      Zmiany typu I i II - składanie i monitorowanie, zarówno w procedurze MRP, jak i narodowej
       
      Składanie i monitorowanie nowych rejestracji, zarówno w procedurze MRP, jak i narodowej
       
      Profesjonalne przygotowanie Charakterystyki Produktu Leczniczego, ulotki informacyjnej dla pacjenta i oznakowania opakowania, czytelnej ulotki informacyjnej w oparciu o obecne Polskie Prawo Farmaceutyczne
       
      Składanie dokumentacji i monitorowanie procesów rejestracyjnych w imieniu podmiotu odpowiedzialnego
       
      Inne: Transfer produktu/Rejestracja
       
      English version - we can offer you:
         
        Preparation of documentation for harmonization (adapting existing documentation to the current  law)

        Preparation or conversation of the existing documentation into CTD format (Polish and English versions)
         
        Preparation of Expert Reports on the:
        - chemical, pharmaceutical and biological
          documentation (2.3 CTD – Quality Overall
          Summary)

        - toxico-pharmacological documentation
          (2.4/2.6 CTD Non-clinical Overview/Non-clinical
          Summary)
        -
        clinical documentation
          (2.5/2.7 CTD Clinical Overview/Clinical
          Summary
         
        Preparation of documentation for Renewal of Marketing Authorization
         
        Type I and II variations – submission and monitoring for both MRP and National Procedures
         
        Submission and monitoring for new registration in both MRP and National Procedures
         
        Preparing professional Summary of Product Characteristics, Patient Information Leaflets and Package Labeling, Leaflet Readability in accordance with current Polish Pharmaceutical Law
         
        Submission of the dossier and monitoring of registration processes on behalf of MAH
         
         
        Other: Transfer Product/Regulatory Affairs.
         

         

        Joseph Rakoto

        Kontakt
         
        Tel.:
        +48-691-702-426
         
        E-mail:
         
        Copharma l e-mail: joseph.rakoto@copharma.pl l Tel: +48-691-702-426