Copharma
Pharmaceutical Consulting
 
O firmie

Firma Copharma została założona przez Joseph’a Rakoto w 2005 roku.

Copharma jest profesjonalną, dynamicznie się rozwijającą firmą  konsultingową. Świadczy  usługi z zakresu rejestracji produktów  leczniczych dla firm farmaceutycznych działających  na terenie Unii  Europejskiej.
 
Joseph Rakoto jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Akademii  Medycznej w  Warszawie. Pracę magisterską obronił w Katedrze i  Zakładzie Toksykologii i tam też  pracował jako asystent. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk farmaceutycznych. Joseph Rakoto  jest autorem wielu publikacji z zakresu toksykologii  i rejestracji  produktów leczniczych w piśmiennictwie polsko i obcojęzycznym.
 
Do dorobku zawodowego, oprócz działalności naukowo – dydaktycznej na  Akademii  Medycznej, należy także wliczyć pracę w Biurze Rejestracji  Produktów  Leczniczych i  Materiałów Medycznych przy Instytucie Leków -  dziś Urząd Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i  Produktów Biobójczych i firmie farmaceutycznej ICN  Polfa Rzeszów SA.
 
Copharma w swojej działalności konsultingowej współpracowała z takimi  firmami jak:  BAYER AG, US Pharmacia,  Bristol Myerr Squibb, ICON  Development Solutions, Apph  Handels GmbH, ICN Polfa Rzeszów SA,  Phargem Sp. z o.o. Stale współpracuje  też z  wieloma Katedrami, Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 
English version - click here 

 

Joseph Rakoto

Kontakt
 
Tel.:
+48-691-702-426
 
E-mail:
 
Copharma l e-mail: joseph.rakoto@copharma.pl l Tel: +48-691-702-426